فضای سبز شهرداری مشهد

سامانه جامع فضای سبز شهرداری مشهد - سازمان پارکها و فضای سبز

به سامانه جامع فضای سبز شهرداری مشهد خوش آمدید

در این وبسایت خدمات سازمان پارکها و فضای سبز شهر مشهد شامل موارد زیر ارائه می شوند:

  1. ارائه تسهیلات تشویقی مشارکت شهروندان در آبیاری درختان شهر مشهد (تخفیف آبیاری در صورتحساب قبض نوسازی)
  2. درخواست کاشت نهال بصورت رایگان در مناطق مختلف شهر مشهد
  3. فرم درخواست مجوز قطع درختان، جابجایی یا هرس درختان در سطح شهر مشهد
لطفا جهت ثبت درخواست جدید و یا پیگیری درخواست‌های قبلی روی یکی از گزینه های بالا کلیک کنید.